Alle Bighair producten voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
klantenservice

Garantie en Ruilen

Hairextensions voordeel geeft antwoord

Garantie, ruilen en retouren

1.1 Goederen kunnen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden geruild, mits de verzegeling van de verpakking niet verbroken, beschadigd en/of opnieuw dichtgeplakt is. De klant is ervan op de hoogte dat hair extensions vallen onder de groep cosmetica en behoeven in verband met hygiene niet te worden geaccepteerd door Hairextensions Voordeel voor omruiling als de verpakking verbroken, beschadigd en/of opnieuw dichtgeplakt is.

1.2 Hairextensions Voordeel geeft in geen enkel geval geld terug, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en alleen als aan alle retour voorwaarden is voldaan.

1.3 (Verzend)kosten die worden gemaakt worden om de goederen te ruilen, zijn voor rekening van de koper.

1.4 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele afwijkingen in kleur en/of textuur van de producten, voor zover acceptabel, is geen gegronde reden voor retourneren. Indien dit niet het geval is, dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan Hairextensions Voordeel onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Hairextensions Voordeel zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Word binnen deze termijn geen gebreke gemeld, dan vervalt elke aansprakelijkheid jegens Hairextensions Voordeel terzake van enig gebrek.

1.5 Hairextensions Voordeel kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden word door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

1.6 Hairextensions Voordeel behoud zich ten alle tijden het recht om prijzen, verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

1.7 Hairextensions Voordeel ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede staat verkeren.

1.8 Een retour zending word pas omgeruild wanneer deze door Hairextensions Voordeel ontvangen en goedgekeurd is.

2.1 Klachten over kwaliteit dienen binnen dertig (30) dagen na aankoop per e-mail te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Word binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Hairextensions Voordeel terzake van enig gebrek.

2.2 Hairextensions Voordeel neemt uitsluitend klacht van de officiële koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.

2.3 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Hairextensions Voordeel welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.

2.4 Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hair extensions binnen dertig (30) dagen na aankoopdatum retour te worden getuurd. Producten die niet binnen deze termijn gestuurd worden, zullen niet in aanmerking komen voor de klachtbehandeling. Losse extensions of halve leveringen worden niet aangenomen als volledige klacht.

2.5 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er contact met Hairextensions Voordeel te worden opgenomen.

2.6 Producten die chemisch behandeld zijn, komen niet in aanmerking voor klachtbehandeling.

2.7 Het chemisch behandelen (d.m.v. permanent, haarverf, toner, juno en kleur shampoo achtige producten) van het haar is voor het eigen risico van de koper.

2.8 Hairextensions Voordeel geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.

2.9 Hairextensions Voordeel geeft geen garantie op een bevestigingssysteem dat niet als prettig word ervaren door de klant.

2.10 Hairextensions Voordeel geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten. Alle producten/hair extensions dienen verzorgt te worden met de producten die wij adviseren om in aanmerking te komen voor garantie.

2.11 Stress, medicijngebruik en zwangerschap kunnen het uitvallen van hair extensions bevorderen. Wij raden het gebruik van hair extensions af, indien één dezer zaken voor u van toepassing is. Het dragen van hair extensions is dan op risico van de klant.

2.12 Hairextensions Voordeel is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

2.13 Retourzending geeft geen garantie voor vergoeding.

2.14 Een vergoeding bestaat uit uitsluitend uit eendezelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten door derden.

2.15 Over reeds afgehandelde en/of verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

3.1 Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels: Verstuur een e-mail naar info@hairextensionsvoordeel.nl onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de rede van retourzending. De ontvangen pakbon dient bij de retourzending te worden toegevoegd.

3.2 Bij een nieuw product dient het artikel binnen veertien (14) dagen na de dag waarop u Hairextensions Voordeel hebt gecontacteerd betreffende de retourzending retour gezonden worden.

3.3 Bij een nieuw product mag de verpakking niet verbroken zijn.

3.4 Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.

3.5 Kosten voor de retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Hairextensions Voordeel een onjuiste levering is gedaan.

3.6 Niet aangetekend retour zenden is voor risico van de koper.

3.7 Hairextensions Voordeel is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.

3.8 Onvoldoende gefrankeerd of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Hairextensions Voordeel geaccepteerd.

3.9 De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging word vermeden.

4.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan Hairextensions Voordeel zijn voldaan.

5.1 De koper dient Hairextensions Voordeel te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Hairextensions Voordeel jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Hairextensions Voordeel geleverde zaken.

Loading...

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang

10% KORTING!

Op alle producten in de webshop
(m.u.v. de sale-producten).

Wees de eerste die op de hoogte is van de aanbiedingen en nieuwtjes.